For alle hesteinteresserte

Hester og mennesker har en lang historie sammen, og mennesker blir ofte tett knyttet til hestene sine. Hesten har alltid hatt en særstilling, både som arbeidsdyr og som ridedyr. De beste hestene har blitt høyt verdsatt av krigere, konger og keisere, og de tålmodige arbeidshestene har hjulpet bønder i mange århundrer. I dag er det ikke så mange som bruker hesten til arbeidsdyr, selv om det fortsatt er noen som benytter hest i skogen. Men for de fleste er hesten et ridedyr og en god venn. Hester er veldig lojale og vennlige, og brukes både til konkurranser og til fredelige rideturer.


Parent page: For alle hesteinteresserte